Døgnanbringelser - Børn - Kernehuset og Kastanjehuset

Beliggenhed

Kernehuset og Kastanjehuset er beliggende på Trekanten 34, 8500 Grenå

Det der kendetegner det hjemlige miljø er, at personalet i det daglige med det enkelte barn, forsøger at skabe hyggelige hverdagssituationer med tilbagevendende traditioner og fællesskab samt motiverer barnet til at tage kammerater med hjem, lave noget kreativt sammen, spille spil eller tage på en hyggetur til skov/strand eller lign.

  • Vi møder barnet med forståelse, tryghed og stabilitet samt udfordrer barnet optimalt på dets udviklingsniveau og i den nærmeste udviklingszone.

  • Vi sikrer, at barnet føler sig respekteret og værdsat på alle niveauer lige fra dets følelsesmæssige behov, til hygiejne og dannelse i samfundsmæssig sammenhæng.

  • De voksne repræsenterer troværdige relationer i en forudsigelig struktur, og understøtter barnets positive udvikling, og agerer konstruktivt på dets frustrationer og adfærd.

  • Dagligdagen er voksenstyret, men børnecentreret. Det vil sige, at strukturen er forudsigelig i forhold til tid sted og personer, så barnet ikke skal bruge energi på det uforudsigelige, men i stedet bruge energien på udvikling af egen kompetence.

  • Vi lærer børnene almindelige dagligdags “normer og færdselsregler”. Samtidig lægges stor vægt på omsorgen og respekten for barnets individuelle alders- og udviklingsmæssige behov samtidig med, at der udvises respekt for forældre og pårørende uden at gøre barnet ansvarlig for de voksnes handlinger.

Aktiv medspiller                        

Vi lægger stor vægt på at involvere barnet i de beslutninger, der bliver truffet, og at barnet mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Målsætning er, at det enkelte barn opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv, udfra et aldersperspektiv. 

At barnet ses som aktiv medspiller i eget liv og medinddrages i et så vidt omfang og så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe den unge til at overskue egne valg,- og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg. Dette bevirker, at den unge udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.