Kursus og uddannelse

Formål

 • At sikre en målrettet og udviklingsorienteret uddannelsesplan, som er afstemt i forhold til Kvalitetsstandarden og ydelser BUCN leverer. 
 • At fastholde et højt fagligt niveau blandt det faste personale på BUCN. Hvor den enkelte har mulighed for at udvikle såvel formelle-, sociale- og personlige-, som handlingskompetencer.
 • At inddrage medarbejderne i vurderingen af de aktuelle behov og prioriteringen af kursusmidlerne igennem MUS, indsatsområder og handleplanen for området.

BUCNs politik på kursusområdet er primært, at faglig viden, emner og andet der er essentielt for vores fælles fundament og videns grundlag, afholdes på kursus og temadage for en samlet personalegruppe. Det er samtidig også vigtigt at institutionen indeholder specifik kompetenceviden på områder, hvor der ikke er et behov for en fælles viden - derfor gives der også i det omfang, hvor det findes relevant, kursus til enkeltpersoner.

Med udgangspunkt i og med afsæt i personalets sammensætning, ansættes der ved afgang af personale, som hovedregel medarbejdere med pædagogisk, eller anden faglig relevant uddannelse.

Længerevarende kursus og uddannelse

I forbindelse med længerevarende individuelle kurser og uddannelser skal ansøgeren lave en skriftlig ansøgning, som behandles af ledelsen ud fra følgende kriterier:

 • Relevans i forhold til aktuelle opgaver og udfordringer i BUCN, set i forhold til Kvalitetsstandarden 
 • Relevans i forhold til medarbejderens personlige kompetenceudviklingsplan, herunder
 • Medarbejderens evne til at formidle og implementere ny viden til fælles viden og arbejdsgrundlag.

Procedure

Afdækning af udviklingsbehov, fastlæggelse og udmøntning af indsatsområder:

 • MUS samtaler: drøfte behov for udvikling med udgangspunkt i de balancerede hensyn (se næste afsnit)
 • Opsamling af MUS samtalerne for det samlede behov for kompetenceudvikling
 • Udarbejdelse og drøftelse af forslag til indsatsområder ud fra det samlede behov.
 • Fastlæggelse af indsatsområder og udarbejdelse af handleplan for forløbet
 • Evaluering og justeringer af indsatsområderne og handleplanen.
 • MUS samtaler og forfra igen

Balancerende hensyn – samtænke de forskellige behov:

Strategiplan over for medarbejderens ønsker
BUCNs behov for kompetencer over for medarbejdernes egne ønsker om udvikling
Effektivitet over for jobudvikling
Organisationsudvikling over for personlig udvikling

Forskellige typer af kompetencer:

Formelle kompetencer:

 • Faglige kompetencer – som er tæt tilknyttet til udførelsen af ens arbejdsopgaver inden for et fagområde
 • Realkompetencer – som f.eks. er it-kendskab, grundlæggende færdigheder, kultur- og samfundsforståelse mv.

Sociale/personlige kompetencer:

 • Kan eksempelvis være samarbejde, relations arbejde, formidling, omstilling, social, dannelse, udvikling mv.

Handlingskompetencer:

 • Socialpædagogisk, forståelse af kulturer, nye og udviklende aktiviteter, almen dannelse mv.

Administration

Kursusdage aflønnes jf. SL overenskomsten. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for, at nærmeste leder er orienteret om fravær i forbindelse med kurser, så der kan tages højde herfor i den fremadrettede planlægning. Tjenestefri eller anden tilrettelæggelse i forbindelse med efteruddannelse, skal i alle tilfælde beviliges af aftaleholder/afdelingsleder eller øvrig ledelse.