§54-støtte til forældre

Støtte til forældre med et anbragt barn

Støtteperson

Det er muligt at ansøge om en støtteperson til forældre, der har et anbragt barn.

Det er støttepersonens opgave at lytte og være med til at støtte forældrene under anbringelsen. 

En §54-støtteperson kan bl.a. støtte forældrene i at:

  • bevare kontakten til barnet ved at støtte op om deres kontakt til anbringelsesstedet
  • håndtere svære følelser i forbindelsen med anbringelsen
  • opnå øget forståelse for omstændighederne bag anbringelsen, og for hvad der foregår i sagen
  • gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen
  • involvere sig i samarbejdet omkring barnet 

Det er via egen sagsbehandler at man kan få denne støtte.