Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældre involvering

Forældre er vigtige medspillere

Forældresamarbejdet er meget vigtigt. Forældre og børns liv er tæt forbundne. Det betyder meget for det enkelte barn eller unge at deres forældre er deltagende i deres liv. Vi har derfor en grundlæggende opfattelse af, at forældrene er vigtige for deres børns udvikling og trivsel.

Vi ønsker at være med til at støtte forældre, i at være forældre. Der tages udgangspunkt i hvad der fungerer godt. Vi ønsker at støtte de gode ting der altid er tilstede mellem en forælder og barnet/ den unge.

Nøglen til en god anbringelse

Nøglen til succes, ligger i samarbejdet og involveringen af forældrene. Forældreinvolvering prioriteres højt, således at der i fællesskab kan bakkes op omkring de beslutninger, der tages omkring barnet eller den unge, for at skabe størst mulig sammenhæng i deres liv.

Der tages naturligvis højde for hvad der kan være af retningslinjer fra Norddjurs kommune. Derfor aftales involvering individuelt - men det er vigtigt for os at forældre føler sig lyttet til.