Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældre samarbejde

Citat fra en mor, hvis pige var anbragt.

En anbringelse er altid svær

Der er mange følelser involveret i en anbringelse og er ofte meget indgribende for familien. Vi lægger vægt på, at forældrene oplever anerkendelse i deres rolle både som biologiske forældre og samværsforældre.

Vi ser forældrene som betydningsfulde, og de tages med på råd indenfor rammerne af formålet med anbringelsen og hensynet til barnet.

Samarbejdet

Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i barnets og den unges behov under hensyn til deres situation og livsforløb. Samarbejdet tager altid sit udgangspunkt i formålet med anbringelsen.

Vi understøtter derfor og fastholder de beslutninger Norddjurs kommune har truffet i forhold til, samvær og kontakten mellem det enkelte barn/ung og dets forældre.

Medinddragelse

Forældrene tilbydes at deltage i forældremøder/forældresamtaler, samt deltagelse ved lægebesøg, tandlægebesøg, tøjindkøb og lignende.

Forældrene tilbydes at komme til barnets/den unges fødselsdag, hvis det ikke er muligt for barnet/den unge at komme hjem.

Forældrene tilbydes også at komme og besøge barnet/den unge, i en hensigtsmæssig frekvens, omfang og hvis dette efter aftale med sagsbehandler er muligt.

Ugentlig samtale

Forældrene tilbydes en ugentlig opringning af personalet, som tager udgangspunkt i at fortælles om barnets dagligdag på afdelingen, daginstitution, skole, fritid o.s.v. Vi lægger vægt på de gode oplevelser, men også de udfordringer barnet har og er en del af.