Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Efterværn

Efterværn er et tilbud til tidligere anbragte børn eller unge mellem 18-22 år.

Efterværn er et tilbud efter serviceloven, der primært er rettet mod unge, der er eller har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til deres fyldte 18. år.

Efterværn tilbydes unge i alderen 18-22 år, og tilbuddet gives, når det må anses for at være af væsentlig betydning for de unges behov for støtte og har til formål at hjælpe de unge med en bedre overgang til voksenlivet.

Senest et halvt år før en anbragt ung fylder 18 år skal kommunen træffe afgørelse om der er behov for efterværn.

Kommunen kan tilbyde den unge fire efterværnsmuligheder:

  1. Opretholde et døgnophold på det tidligere anbringelsessted
  2. Vælge eller opretholde en fast kontaktperson
  3. Skabe en støtte efter det tidligere anbringelsessted
  4. Give andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Kommunen skal revidere handleplanen i samarbejde med den unge.

 

AFLASTNING

KLØVERHUSET

Kloever Forside

DØGNANBRINGELSER BØRN 0-12 år

KERNEHUSET

Kernehuset Forside

DØGNANBRINGELSER UNGE 12-18/23 år

UNGECENTRET

Plus2 Haven