Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Børne og Ungecentret Norddjurs

Børne og Ungecentret Norddjurs

Er en døgn og aflastningsinstitution, som skal kunne rumme 31 årspladser for børn mellem 0-13 år, samt 12 årspladser for unge ml. 13-18/23 år. I april 2016 blev vi sammenlagt med vores unge døgn tilbud for unge mellem 13-18/23 år, Plus 2 og Unghuset. Derudover skal der ske en udvidelse på 10-12 døgnpladser

Børne- og unge centret er et fleksibelt døgn og aflastningstilbud, hvor udgangspunkt er, der er fokus på kvalitet og effektivitet i opgaven og der findes løsninger på de behov som opstår i kommunerne, i forhold til de udsatte børn og unge med særlige udfordringer.

Målgruppe

Er børn og unge som er sårbare, omsorgssvigtede, udviklingstruede samt børn med lettere psykiske handicaps som ved indskrivnings tidspunktet ikke er over 18 år. Det er børn der kommer fra familier med komplekse udfordringer. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed § 52.7 eller § 58. Der tilbydes aflastning i fast turnusordning jfr. § 84 eller § 52.5.

Kerneopgaven

Vores daglig arbejde med børn og unge indebærer dagligt behandlings- og omsorgsarbejde med børn og unge fra 0-18 år, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med en struktureret og forudsigelig hverdag for børnene i et miljø, der giver mulighed for at skabe en sikker base, samt en personlighedsmæssig- og social udvikling for det enkelte barn. Vi lægger vægt på værdier som, -omsorg, relationer, struktur, individualitet og social træning.

I det daglige er det vigtigt for børnene, at der er en fast struktur og børnene ved, hvad de skal, derfor er dagligdagen tilpasset den enkelte. Det betyder, at nogle har nok i at passe skolen og tilhørende lektier, mens andre børn går til flere aktiviteter ude af huset. Der er mulighed for forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Børnene og de unge der bor eller har berøring med centret er sårbare og udsatte børn eller unge mennesker, som af en årsag ikke kan bo hos deres forældre eller  anden familie. Fælles for dem er også at de har behov for at være hjemmefra i en, eller flere perioder. 

BUCN har åbent 365 dage om året.

Vi er en døgninstitution for børn og unge i Norddjurs Kommune, godkendt efter Servicelovens §66 nr. 6.

Fælles for alle

Der bor på BUCN er, at de har behov for at bo et sted, hvor der er trygge og forudsigelige rammer, samt mulighed for at få hjælp og støtte døgnet rundt, således der løbende opnås en større grad af selvstændighed, selvindsigt og indsigt i egne fremtidsmuligheder og drømme.

Den socialpædagogiske behandlingsindsats relaterer sig til udvikling af færdigheder, så barnet eller den unge kan begå sig følelsesmæssigt, socialt og adfærdsmæssigt. Der arbejdes med at skabe forståelse og  sammenhæng i barnet eller den unges livshistorie samt udvikling af barnets kognitive og sociale færdigheder. Indsatsen tager altid udgangspunkt i den enkeltes kognitive alder og nærmeste udviklings zone.

Afdelinger

Børne og Ungecentret omfatter tre afdelinger:

  • Aflastning
  • Døgn anbringelse for børn
  • Døgnanbringelse for unge

Fælles for afdelingerne er, at de placeret på matrikler i Grenå.

BUCNs administration er beliggende på Trekanten 34. 

BUCN rummer i alt 34 års pladser, fordelt på: 

Børnecentret: 0-13 år

  • 13 døgnanbringelser
  • 2 Akut døgnpladser
  • 7 aflastningspladser

Ungecentret: 12-18 år (23 år)

  • 10 Døgnanbringelser
  • 2 Akut døgnpladser

 

Find vej

Find vej til Børn - og Ungecentrets forskellige enheder: