Om Børne- og ungecenter Norddjurs (BUCN)

Børne- og Ungecenter Norddjurs (BUCN) er en døgn- og aflastningsinstitution, som rummer ialt 34 årspladser: 22 årspladser for børn og unge imellem 0-18 år og 12 årspladser for unge imellem 13-18, med mulighed for efterværn til 23 år. BUCN har åbent 365 dage om året.

Målgruppe

Mågruppen for BUCN er sårbare og udsatte børn og unge mennesker, som af forskellig årsag ikke kan bo hjemme hos deres forældre eller hos anden familie/netværk.

De fleste børn og unge er døgnanbragte, men BUCN løser også aflastningsopgaver og observationsopgaver af kortere varighed. 

Fælles for de børn og unge, der bor på BUCN, er, at de har behov for trygge og stabile rammer, samt mulighed for hjælp og støtte døgnet rundt. 

Kerneopgaven

Vores daglige arbejde med børnene og de unge indebærer behandlings- og omsorgsarbejde på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en struktureret og forudsigelig hverdag for børnene/ de unge i et miljø, der giver plads til forskellighed og personlig udvikling. Vi lægger vægt på værdier som omsorg, relationer, struktur, individualitet og social træning.

Dagligdagen er tilpasset efter den enkeltes behov og forudsætninger. Nogle børn og unge har nok i at passe skolen og tilhørende lektier, mens andre går til flere aktiviteter i fritiden. Generelt lægger vi dog vægt på, at vores børn og unge har et aktivt fritidsliv og deltager i sunde, sociale fællesskaber. 

Den socialpædagogiske behandlingsindsats på BUCN relaterer sig til udvikling af færdigheder, så barnet eller den unge kan begå sig følelsesmæssigt, socialt og adfærdsmæssigt. Der arbejdes med at skabe forståelse og sammenhæng i barnet eller den unges livshistorie samt udvikling af barnets/den unges kognitive og sociale færdigheder.

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den enkeltes kognitive alder og nærmeste udviklingszone.

Afdelinger

Børne og Ungecentret omfatter tre afdelinger:

  • Aflastning
  • Døgn anbringelse for børn
  • Døgnanbringelse for unge

Fælles for afdelingerne er, at de placeret på matrikler i Grenå.

BUCNs administration er beliggende på Trekanten 34. 

BUCN rummer i alt 34 års pladser, fordelt på: 

Børnecentret: 0-18 år

  • 14 døgnanbringelser
  • 2 Akut døgnpladser
  • 6 aflastningspladser

Ungecentret: 13 - 18 år (23 år)

  • 10 Døgnanbringelser
  • 2 Akut døgnpladser