Forældreinvolvering og forældresamarbejde

Introduktionstekst. Skal med. Gerne et par sætninger om, hvad der kan læses om på siden. Gerne med et par nøgleord.

Forældre er vigtige medspillere

Vi ved, at børn og unge savner deres forældre og søskende, når de er nødt til at være anbragt og i en periode bo et andet sted end hjemme. For det enkelte barn eller den enkelte unge er det vigtigt, at deres forældre er deltagende i deres liv. Forældrene kan samtidig være med til at sikre kontinuitet i barnets opvækst og understøtte barnets trivsel og udvikling. 

Derfor prioriterer vi et tæt og aktivt samarbejde med forældrene. Vi støtter forældrene i at være positive rollemodeller og tager udgangspunkt i de gode ting, der altid er til stede i relationen mellem barn og forældre.

Vi ser forældrene som betydningsfulde, og de tages med på råd indenfor rammerne af formålet med anbringelsen og hensynet til barnet.

Graden af forældreinvolvering aftales individuelt og med udgangspunkt i barnets bedste. Det er dog vigtigt for os, at alle forældre føler sig anerkendt og lyttet til. 

Samarbejdet i praksis

Samarbejdet med forældrene tager udgangspunkt i barnets eller den unges konkrete behov og livssituation. Samarbejdet tager desuden altid udgangspunkt i formålet med anbringelsen.

Vi understøtter og fastholder de beslutninger, Norddjurs kommune har truffet i forhold til samværet og kontakten mellem det enkelte barn/ den enkelte unge og forældrene.

Udgangspunktet er, at forældrene inviteres til at deltage i forældremøder/forældresamtaler, samt ved lægebesøg, tandlægebesøg, tøjindkøb og lignende.

Forældrene tilbydes også efter aftale med sagsbehandler at komme og besøge barnet/den unge på BUCN, herunder tilbydes forældrene at komme til barnets/den unges fødselsdag, hvis det ikke er muligt for barnet/den unge at komme hjem.

Ugentlig samtale

Forældrene tilbydes en ugentlig opringning af personalet, som kan fortælle om barnets dagligdag på afdelingen, daginstitution, skole, fritid o.s.v.

Vi lægger i samtalerne med forældrene vægt på de gode oplevelser, men også på de udfordringer, som barnet har og er en del af.

”Jeg kan godt lide, at mine forældre og pædagoger taler sammen. Jeg ved ikke altid om hvad, men det gør ikke noget. Jeg tror, de taler om, at jeg har det godt eller hvordan jeg kan få det godt.”

Citat: anbragt barn

”Er mine forældre glade, er jeg også glad. Det betyder meget for mine forældre, at pædagogerne ringer.”

Citat: anbragt barn