Pædagogik

På denne side kan du i venstre side se en oversigt og læse mere om de værdier, tilgange og principper, som BUCN's pædagogik bygger på.

Pædagogisk fundament

Her kan du læse nærmere om blandt andet menneskesyn og tilgange til arbejdet med børn og unge.

 

Værdier, Tilgange og Metoder

Styrket indsats

BUCN har været deltagende i et landsdækkende projekt, hvis formål er at flere anbragte børn gennemfører folkeskolens 9. klasses eksamen.

Ud af denne proces kom et internt udviklet værktøj.

Skole Forudsætnings Analyse