Ungestøtte

Ungestøtte er et tilbud til tidligere anbragte børn eller unge mellem 18-23 år.

Ungestøtte er et tilbud efter Barnets Lov, der primært er rettet mod unge, der er eller har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til deres fyldte 18. år.

Ungestøtte tilbydes unge i alderen 18-23 år, og tilbuddet gives, når det må anses for at være af væsentlig betydning for de unges behov for støtte og har til formål at hjælpe de unge med en bedre overgang til voksenlivet.

Senest et halvt år før en anbragt ung fylder 18 år skal kommunen træffe afgørelse om der er behov for Ungestøtte.

Kommunen kan tilbyde den unge fire Ungestøttemuligheder:

  1. Opretholde et døgnophold på det tidligere anbringelsessted
  2. Vælge eller opretholde en fast kontaktperson
  3. Skabe en støtte efter det tidligere anbringelsessted
  4. Give andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Kommunen skal revidere Ungeplanen i samarbejde med den unge.