Døgnanbringelse

Der er mulighed for døgnanbringelser for børn og unge i Kernehuset og Kastanjehuset og for unge i Ungecentret.
Vi bestræber os på at have henholdvis et børnemiljø og et ungemiljø.

Læs mere om døgnanbringelser her:

Børnecentret

Ungecentret