Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgrundlag

På Børne og Ungecentret tilbyder vi følgende ydelser:

  • Anbringelse jf. SL § 52 stk. 3 nr. 7: Ophold over tid, med henblik på at give de unge de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende.
  • Akut anbringelse jf. SL § 52 stk. 3 nr. 7: Tidsbegrænset ophold, hvor den unge oplever tryghed og omsorg i et miljø med stabile voksne og forudsigelige rammer.
  • Pædagogisk observation jf. SL § 52 stk. 3 nr. 7: Et tidsbegrænset ophold af 3 måneders varighed, hvor der observeres på den unges adfærd internt i huset og i et socialt/samfundsmæssigt perspektiv ud fra en konkret defineret opgavebeskrivelse.
  • Efterværn i form af anbringelse jf. §76/§52 nr. 3 stk. 7: (Ungecentret) Anbringelse med fokus på indslusning til uddannelse/arbejdsmarked og hvor den unge oplever, at der sker yderligere personlig udvikling med henblik på et selvstændigt voksenliv.
  • Aflastning jf. SL § 52 stk 3 nr. 5. Aflastning i fast turnus eller periodevis. Aflastningen består som udgangspunkt i aktiviteter og socialt samvær med andre børn og unge. Aflastningen tilrettelægges individuelt.
  • Aflastning jf. SL § 84 (Børnecentret)

 

AFLASTNING

KLØVERHUSET

Kloever Forside

DØGNANBRINGELSER BØRN 0-12 år

KERNEHUSET

Kernehuset Forside

DØGNANBRINGELSER UNGE 12-18/23 år

UNGECENTRET

Plus2 Haven