Lovgrundlag

På Børne og Ungecentret tilbyder vi følgende ydelser:

Anbringelse jf. SL § 52 stk. 3 nr. 7: Ophold over tid, med henblik på at give de unge de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende.

Børnecentret 

  • Aflastning jf. SL § 52 stk 3 nr. 5. Aflastning i fast turnus eller periodevis. Aflastningen består som udgangspunkt i aktiviteter og socialt samvær med andre børn og unge. Aflastningen tilrettelægges individuelt.
  • Aflastning jf. SL § 84 

Efterværn i form af anbringelse jf. §76/§52 nr. 3 stk. 7: (Ungecentret) Anbringelse med fokus på indslusning til uddannelse/arbejdsmarked og hvor den unge oplever, at der sker yderligere personlig udvikling med henblik på et selvstændigt voksenliv.

Akut anbringelse jf. SL § 52 stk. 3 nr. 7: Tidsbegrænset ophold, hvor den unge oplever tryghed og omsorg i et miljø med stabile voksne og forudsigelige rammer.