Projektafdeling Børne- og Ungecentret

Projekt Afdeling BUCN

Afdelingen er et tilbud der løfter opgaver der ikke kan løftes indefor de normale rammer i en anbringelse på vores øvrige afdelinger. 

Projekt Afdelingen bærer derfor præg af at være et soloprojekt eller et skærmet tilbud med få børn eller unge. 

Formålet vil altid være at der på sigt indsluses til anden afdeling indenfor den normale rammer af en anbringelse, eller hjemgivelse. 

Det kan derfor være børn og unge der er særligt udfordret eller i midlertidige kriser, herunder i overgange imellem andet tilbud. 

Hans Henrik Brandt
S:Aftaleholder
O:BUCN

Kontaktboks

Heidi Møller Petersen
S:Fagkoordinator (konstitueret)
O:Projektafdelingen