Pædagogisk observation

Når et barn eller en ung er indskrevet på en pædagogisk observation er der en fast procedure for at starte denne op. Dette for at sikre at der kommer et godt og ønsket resultat ud af observationsperioden.

BUCN sætter en stor ære i, samt at der er vedhæftet stor respekt og ydmyghed, i forbindelse med at udfolde et barn eller en ung i en længere observationsrapport.

Det er et dokument der vil følge barnet eller den unge i lang tid, måske hele livet.

Et tidsbegrænset ophold af typisk 3-4 måneders varighed, hvor der observeres på barnets eller den den unges adfærd, ressourcer og udfordringer i et kognitivt, socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

En pædagogisk observation har til formål at udrede årsager og sammenhænge til mistrivsel, således at den Myndighed fra anbringende kommune kan modtage et kvalificeret bud på, i en socialpædagogisk behandlings kontekst og forståelse, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel.

Observationsperioden afsluttes med en rapport og et overleveringsmøde med barnet/ung, pårørende og myndighed.

Dette foregår ud fra en defineret opgavebeskrivelse.

Denne udarbejdes af anbringende kommune/sagsbehandler i samarbejde med forældre og institution.

Hvis ikke opgavebeskrivelsen er givet på forhånd, aftales denne typisk på Indskrivningsmødet, hvor barnet eller den unge, deres forældre eller andre pårørende, deltager sammen med sagsbehandler og repræsentanter fra BUCN.

Der vil typisk være en ledelsesrepræsentant og/eller en socialrådgiver tilstede, samt en eller to kontaktpædagoger, der vil være ansvarlig for udarbejdelsen af den pædagogiske observation.

En pædagogisk observation afsluttes typisk med et møde hvor forældre, sagsbehandler og repræsentanter fra BUCN gennemgår den udarbejdede rapport, således at eventuelle fortolkninger og misforståelser kommer frem.

Vi har til hensigt at udlevere og fremsende rapporten, samt gennemgå den med den unge (børn er oftest undtaget) og forældre, hvis de ønsker det, inden mødet,

dette med henblik på at give den unge eller forældre muligheden for at have haft tid til at tænke over indholdet i rapporten, således at indholdet ikke er overraskende på det afsluttende møde.

Den unge har ret til at få nedskrevne og indførte kommentarer til indholdet, dette tilskrives rapporten. 

På det afsluttende møde aftales ligeledes næste skridt for at barnet eller den unge opnår eller vedligeholdes i trivsel. Det er oftest følgende: 

  • Forsat anbringelse
  • Hjemgivelse
  • Andet opholdssted
  • Egen lejlighed med støtte