Ydelser

Ydelser og lovgrundlaget for BUCN's forskellige tilbud.

På denne side kan du læse nærmere om, hvilke ydelser BUCN tilbyder og det lovmæssige grundlag for ydelserne.

AFLASTNING

DØGNANBRINGELSER BØRN 0-12 år

KERNEHUSET

DØGNANBRINGELSER UNGE 12-18/23 år

UNGECENTRET