Social Kapital

Hvad er Social Kapital?

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

Social kapital skaber værdi

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

  • Højere kvalitet og produktivitet.
  • Mere innovation og videndeling.
  • Bedre resultater i forhold til kerneopgaven.
  • Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital. Men det overflødiggør ikke en selvstændig arbejdsmiljøindsats, for der kan sagtens være problemer i arbejdsmiljøet, som glider ud af fokus, hvis man alene arbejder med de sociale relationer på arbejdspladsen.

Nyt perspektiv på arbejdsmiljøet

Arbejdet med social kapital giver et vigtigt nyt perspektiv til arbejdsmiljøarbejdet. 
Med social kapital får man også blik for alt det på den enkelte arbejdsplads, der fremmer eller hæmmer et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet i offentlige institutioner kan således være vidt forskelligt – selv om de løser præcis de samme opgaver og har de samme faggrupper ansat.

Måling som pejlemærke

Hver sommer måler vi den sociale kapital i organisationen: