Hvad er Social Kapital?

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i organisationen som gavner kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

Social kapital skaber værdi

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer.

Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi.

Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

  • Højere kvalitet og produktivitet.
  • Mere innovation og videndeling.
  • Bedre resultater i forhold til kerneopgaven.
  • Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.
  • Lavt sygefravær
  • Lavt vikarforbrug

 

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital. Men det overflødiggør ikke andre former for arbejdsmiljøindsatser, for der kan sagtens være problemer i arbejdsmiljøet, som glider ud af fokus, hvis man alene arbejder med de sociale relationer på arbejdspladsen.

 

Måling som pejlemærke

BUCN måler den sociale kapital i organisationen en til to gange årligt i alle afdelinger: 

Dette gør vi af den simple årsag - går det godt på en afdeling forstærkes følelsen af at det går godt via dette at stoppe op og måle, samt narrativet omkring at det går godt. Samtidig er det vores overbevisning at selvom det går  godt på de store linje og nogle gange også på de små linjer - vil der altid være noget vi godt kan øve os på at blive lidt bedre til. 

Nyt perspektiv på arbejdsmiljøet

Arbejdet med social kapital giver et vigtigt nyt perspektiv til arbejdsmiljøarbejdet. 
Med social kapital måling får vi et blik for den enkelte afdelinger og hvad der fremmer eller hæmmer et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet i den enkelte afdeling kan således være vidt forskelligt – selv om de løser præcis de samme opgaver og har de samme faggrupper ansat.

Hvis det går mindre godt på en afdeling, som det selvfølgelig gør i perioder - vi er alle mennesker og vi arbejde med mennesker - får vi italesat udfordringerne og eventuelt lavet en handleplan på hvordan vi kan rette op det. Det er vores oplevelse at ved at have fokus på udfordringer, ændrer disse sig altid til det bedre. 

Derfor måler vi altid - også selvom det går godt.