Tøj og lommepenge

Lommepenge udbetales til børn og unge, ugentligt på en fast ugedag.

Tøjpenge udbetales ikke, men bruges i samarbejde med barnets eller den unges kontaktpædagog, så det sikres, at der er tøj nok og tøj til årstiden. 

I takt med at den unge udviser mere eget ansvar kan der laves individuelle særordninger.

Gældende takster

Takster Tøj Lommepenge

Fritidsjob og dusørjob

Vi understøtter, at den unge har et job ved siden af og efter skoletid, hvis den unge ønsker det.

Vi hjælper gerne med at finde et fritidsjob, vi understøtter også gerne i samarbejde med ungdomskonsulenterne, at finde et dusørjob, ud fra den unges interesser og kompetencer. 

Skolen er dog til enhver tid det vigtigste i den unges liv og prioriteres over fritidsbeskæftigelse.

 

 

Har den unge et fritidsjob eller anden lønnet indkomst, hvor den unge tjener et væsentligt beløb, kan der forekomme en egenbetaling.

BUCN har ikke indflydelse på om hvorvidt der skal forekomme egenbetaling eller i hvilken størrelse.

Det er udelukkende anbringende kommune der udmønter dette.