Adresseændring, Børne- og Unge ydelse og Egenbetaling

Når et barn eller ung bliver anbragt eller flytter på døgninstitution kan det have økonomiske konsekvenser for forældre.

Adresseændring

Når et barn eller ung anbringes, flyttes folkeregisteradressen til institutionen.

Der kan være individuelle forskelle, oftest i forbindelse med kortvarige anbringelser, eksempelvis pædagogisk observations perioder.

Dette aftales altid med anbringende kommunes sagsbehandlere.

 Egenbetaling

Når et barn eller ung anbringes, vurderer sagsbehandler på baggrund af forældrenes og eventuelt den unges indkomst, om der skal oprettes en egenbetaling i forbindelse med anbringelsen.

Afgørelsen træffes ud fra gældende lovgivning og praksis.

Børne- og Ungecenter Norddjurs har ingen indflydelse på denne afgørelse.

Børne- og Unge ydelsen

Når adressen flyttes, betyder det, at Børne- og Unge ydelsen og ansvaret for barnets/den unges penge til tøj og lommepenge varetages af institutionen efter gældende lovpligtige takster.

Helt konkret betyder det, at det økonomiske tilskud - Børne- og Unge ydelsen, som udbetales til forældre, bortfalder. 

Børne- og Ungecenter Norddjurs har ingen indflydelse på denne afgørelse.