Adresseændring, børneydelse og egenbetaling

Adresseændring

Når et barn anbringes, flyttes folkeregisteradressen til institutionen. Der kan være individuelle forskelle, oftest i forbindelse med kortvarige anbringelser. Dette aftales altid med Norddjurs Kommunes sagsbehandlere.

Børneydelsen

Når adressen flyttes, betyder det, at børneydelsen og ansvaret for barnets/den unges penge til tøj og lommepenge varetages af institutionen efter gældende takster.

Helt konkret betyder det, at det økonomiske tilskud til barnet (Børneydelsen), som udbetales til forældre, bortfalder. 

Egenbetaling

Når et barn eller ung anbringes, vurderer sagsbehandler på baggrund af forældrenes og eventuelt den unges indkomst, om der skal oprettes en egenbetaling i forbindelse med anbringelsen. Afgørelsen træffes ud fra gældende lovgivning og praksis i Norddjurs Kommune.

Børne- og Ungecentret har ingen indflydelse på denne afgørelse.