Aktivt fritidsliv

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i et aktivt fritidsliv - for at indgå i sunde, konstruktive og forpligtende sociale fællesskaber.

Vi lægger vægt på, at børn og unge har et aktivt fritidsliv, hvor de indgår i sjove, lærerige og udfordrende og fællesskabende aktiviteter.

Herigennem kan de opbygge nye færdigheder, nye venskaber og indtage den plads i et positive konstruktive og forpligtende sociale fællesskaber, som alle børn og unge har brug for at være en del af. 

Sportsklub, Fitnessklub o.lign. 

Vi understøtter, at børn og unge er aktivt deltagende i nærmiljøets foreningsliv. Vi betaler kontingent og efter aftale også udstyr.

Vi understøtter dog ikke dyre sportsgrene, såsom ridning og motorcross. 

Alle unge får tilbudt et fitness-medlemskab, hvis de ønsker dette.

Efter aftale er det muligt, at medarbejdere træner med.

Det kan også aftales med medarbejdere at deltage på løbehold.

Junior & Ungdomsklub

Vi har et godt samarbejde med UngNorddjurs og understøtter, at alle børn og unge har et klubtilbud.

Vi understøtter også deltagelse i klubdage/ aften, klubture og arrangementer.

Som anbragt barn eller ung er vi overbeviste om at deltagelse i børne- og ungdomsmiljøer, på lige vilkår med ikke anbragte børn og unge er vigtigt for socialisering og dannelse.