Specialaflastningen - Skovbo

Billede af Skovbo

Skovbo er beliggende i naturskønne omgivelser i Dalstrup, lidt udenfor Grenå.

Adressen er Kløvhøjvej 33, 8500 Grenå.

Vi er et specialpædagogisk aflastningstilbud for børn og unge med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner herunder udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser.

Formålet med aflastningen er, at forældrene aflastes, og at der skabes fokus på barnets trivsel på Skovbo. Tilbuddet hører under § 84 i Serviceloven. Aflastningen er åben i hverdage og i weekender, hvor børnene og de unge får et fast rul, dvs. faste dage i aflastningen.

På Skovbo er der frirum til leg, læring og afslapning. Vi er optaget af at skabe et trygt aflastningshjem ud fra det enkelte barns eller den enkelte unges behov.

Pædagogisk retning:

Vi fokuserer på det enkelte barns eller den enkelte unges ressourcer og på at skabe en tryg aflastning, hvor der er mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber.

Derudover er vi også optaget af, hvor den enkelte kan tilegne sig færdigheder til mestring i hverdagslivet. Herved ønsker vi at fremme den enkeltes sundhed, trivsel og udvikling.

Vi arbejder på at skabe en struktureret, forudsigelig og genkendelig dag i et miljø, der danner fundamentet for trivsel, udvikling og læring.

Derfor vil vores pædagogiske indsats tage udgangspunkt i autismepædagogik, ASK (Alternativ og supplerende kommunikation) og Low arousal. Vores dokumentationsstrategi vil være procesbaseret dokumentation, som er baseret på evalueringer af mål og udvikling efter et systemisk princip.

Kontaktboks

Nanna Langholm Sørensen
S:Fagkoordinator
O:Skovbo