Skole Forudsætnings Analysen (SFA)

Analysen har til formål at afdække positive afvigelser i en måske af barnet eller den unge oplevet som en svær, besværlig skolegang, indeholdende oftest utallige nederlag som har ført til skole vægring.

SFA er en interviewguide til at afdække forståelser - både godt og skidt, men med fokus på hvad der på trods alt fungerede - et anerkendende og ressourceorienteret syn på kompleksiteten, der helt skulle ende ud i en lille rapport indeholdende tiltag til hvad institution og skole i samarbejde med barnet eller den unge kan gøre for at få barnet eller den unge tilbage i fremmøde og skoletrivsel.