Hærværk

Hærværk er mangel på respekt

Vi har en forventning om at hærværk økonomisk erstattes af barnet eller den unge selv, forældre eller deres forsikring.

Hærværk er tilsigtet og bevidst ødelæggelse af andre beboers eller institutionens inventar, med alt hvad denne indeholder.

Vi ønsker at børn og unge lærer at behandle andre børn/unges og institutionen med respekt.