Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Procesbaseret Dokumentation

Procesbaseret dokumentation

Systematisk dokumentation, der synliggør borgerens udvikling over tid i samspillet med den professionelle indsats. Med den meningsbærende praksis som løftestang bliver dokumentationsarbejdet en integreret del af kerneopgaven.

Hvordan? 

Procesbaseret dokumentation handler om systematisk, målrettet dokumentation og løbende evalueringer af samspillet mellem borgerens udvikling og den professionelle indsats.

Fokus er på at kvalificere den faglige begrundelse gennem organisering af videndeling og faglig refleksion. På den måde får vi daglige observationer til at gå i samspil med kommunes handleplan og indsatsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den unge.

Effekt - opsamlet over tid 

ved at lave daglige observationer og lave pædagogiske arbejde med udgangspunkt i koordinerede indsatser giver det os mulighed for at opmale effekt undervejs i processen. Dette foregår ved at indsasten omkring anbragte børn og unge er på evalueringsmøder i intervaller, hvor der gøres status. Dette gør det muligt at redegøre for en kvalitativ udvikling og effekter af indsatsen. 

Tina Andersen

Organisations psykolog som har udviklet og understøttet, samt været sparringspartner i processerne, igennem vores arbejde med procesbaseret dokumetation siden 2014.

 

OM BUCN

Logo Med Hvid Vaeg

Børne og Ungecentret Norddjurs er en døgn og aflastningsinstitution, som skal kunne rumme 31 årspladser for børn mellem 0-13 år, samt 12 årspladser for unge ml. 13-18/23 år.

Her bor vi